Author Archive | Maarten van Opijnen

Een onvindbare werknemer en de arbeidsovereenkomst Een werknemer is op 27 juni 2016 (tot 26 mei 2017) in dienst getreden als ‘medewerker contact center’. Vanaf 17 november 2016 is de werknemer onvindbaar en is hij zonder enig bericht van verhindering niet meer op de werkvloer verschenen. Op 1 december 2016 verzoekt de werkgever schriftelijk aan […]

Continue Reading

Einde vriendschap, de arbeidsovereenkomst loopt door… De kantonrechter van de rechtbank Overijssel mocht zich buigen over een bijzondere casus. Een werknemer komt bij een goede vriend (werkgeefster met een eenmanszaak) in dienst met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, zonder proeftijd. De arbeidsongeschiktheid van de werknemer, vanaf de aanvang van de arbeidsovereenkomst, en de gevolgen daarvan, […]

Continue Reading

Last van een (PVV-) stigma? Zou dat gecompenseerd moeten worden door een vergoeding? Een werknemer – werkzaam bij de Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie Partij voor de Vrijheid (PVV) – verzoekt de kantonrechter om zijn arbeidsovereenkomst te ontbinden. Hij heeft zich ziek gemeld omdat bij een te hoge werkdruk ervoer. Tijdens een beoordelingsgesprek heeft de werknemer medegedeeld dat hij […]

Continue Reading

Meerdere dienstverbanden, strijdig met de arbeidstijdenwet? De kantonrechter Rotterdam oordeelde onlangs over een opmerkelijke kwestie. Het betrof een werknemer met meerdere dienstverbanden. De werkgever heeft getracht om een oplossing te vinden die ertoe zou leiden dat de dienstverbanden van werknemer bij beide werkgevers dusdanig op elkaar zouden aansluiten dat de arbeidstijdenwet niet (meer) zou worden […]

Continue Reading

Payrolling, prikt de kantonrechter Rotterdam door de constructie heen?? De casus: Een werknemer gaat volgens werkgever A over naar werkgever B. Werkgever B gaat vervolgens failliet, waarna de werknemer een loonvordering instelt tegen werkgever A. De kantonrechter weegt af: Uit vaste rechtspraak volgt dat een werknemer slechts aan zijn ontslagneming gehouden kan worden wanneer sprake […]

Continue Reading

De kantonrechter van de rechtbank Amsterdam mocht onlangs oordelen over een kwestie met betrekking tot een studiekostenbeding. Naar het oordeel van de kantonrechter moet de vraag of werkgever een beroep toekomt op het studiekostenbeding beoordeeld worden op basis van het begrip van het goed werkgeverschap als bedoeld in artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek. Bij die beoordeling […]

Continue Reading

Een DVD meenemen uit een afvalzak, verwijtbaar handelen? De kantonrechter te Enschede mocht oordelen deze kwestie. Casus Na een klacht van een burger dat werknemers van het bedrijf (een afvalinzamelaar) in door haar aangeboden afval zaten te neuzen, werden camerabeelden bekeken die standaard gemaakt worden op het afvalbrengpunt. De werknemer bleek niet alleen de desbetreffende […]

Continue Reading

Struikelen, het kan iedereen overkomen. Is een werkgever aansprakelijk? De kantonrechter Amsterdam heeft zich onlangs gebogen over een dergelijke kwestie. Wat heeft zich afgespeeld? De werknemer is werkzaam bij een internationaal tentenbouwbedrijf. Op een dag was hij werkzaam vanuit een hoogwerker. Hij gebruikte diverse gereedschappen, waaronder een accuboor. In de hoogwerker was overigens geen opbergruimte […]

Continue Reading

Lees hieronder verder over deze hondenbaan… Werknemer heeft allergische klachten, welke veroorzaakt worden door de aanwezigheid op de werkvloer van de hond van de directeur. De bedrijfsarts oordeelt dat de kantoorlocatie ervoor zorgt dat werknemer ziek wordt. Dit betekent dat de hond niet meer op kantoor kan komen en het kantoor gereinigd dient te worden. Als […]

Continue Reading

Kerstborrel zonder kerstgedachte. Een agressieve werknemer krijgt ontslag op staande voet. Onlangs wees het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest in een opmerkelijke kwestie. Een werknemer is al sinds 1991 in dienst bij de werkgever. Tijdens de jaarlijkse kerstborrel heeft de werknemer alcoholhoudende drank gedronken. Op zeker moment is hij in gesprek geraakt met de directeur. Dit gesprek […]

Continue Reading