Een DVD meenemen uit een afvalzak, verwijtbaar handelen? De kantonrechter te Enschede mocht oordelen deze kwestie.

Casus
Na een klacht van een burger dat werknemers van het bedrijf (een afvalinzamelaar) in door haar aangeboden afval zaten te neuzen, werden camerabeelden bekeken die standaard gemaakt worden op het afvalbrengpunt. De werknemer bleek niet alleen de desbetreffende afvalzak na te pluizen maar nam uit die zak ook een dvd mee. Dergelijk handelen is in strijd met het integriteitsbeleid van werkgever. De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met werknemer wegens ernstig verwijtbaar handelen.


De kantonrechter weegt af
Uit de parlementaire behandeling van de Wwz komt naar voren dat een werknemer die door handelen in strijd met kenbare gedragsregels van de organisatie het vertrouwen van zijn werkgever in hem ernstig heeft beschaamd, geacht kan worden ernstige verwijtbaar te hebben gehandeld (zie onder meer Kamerstukken II 2013/2014, 33818, 7, p. 80-81). Daarvan is naar het oordeel van de kantonrechter in dit geval evident sprake. Van belang daarbij wordt ook geacht dat hier geen sprake van een éénmalige fout van een werknemer die verder een brandschoon verleden heeft, maar juist van een handelen van een werknemer, gelinkt aan de ‘oud ijzer-affaire van 1999’ en wiens toenmalige gemachtigde destijds Twente Milieu expliciet verzocht heeft een duidelijk en werkbare aanvullende instructies op te stellen ten behoeve van de werkvloer.

Artikel 5 van die naderhand opgestelde instructie, de integriteitsregeling, is simpel, duidelijk en werkbaar: aangeboden en ingezamelde goederen zijn eigendom van Twente Milieu en mogen niet worden meegenomen. Dat geldt dus voor al het afval, ongeacht waarde, formaat of gewicht.

De werknemer was, door de eerder opgelegde disciplinaire maatregel, een meer dan gewaarschuwd man en hij wist, althans hij had kunnen weten wat hem te wachten stond met het toe-eigenen van aan werkgever behorend afval, namelijk in het ernstigste geval een ontslag op staande voet. De arbeidsovereenkomst wordt daarom op korte termijn ontbonden.

Heeft u een vraagstuk over een personeelshandboek, bedrijfsreglement of bijvoorbeeld een integriteitsregeling? Neem eens contact op met MRM Advocatuur voor een vrijblijvend gesprek. T: 030 – 28 19 700 / E: info@mrmadvocatuur.nl
Vindplaats uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2016:5200

, , ,