Tag Archives | ontbinding arbeidsovereenkomst

Last van een (PVV-) stigma? Zou dat gecompenseerd moeten worden door een vergoeding? Een werknemer – werkzaam bij de Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie Partij voor de Vrijheid (PVV) – verzoekt de kantonrechter om zijn arbeidsovereenkomst te ontbinden. Hij heeft zich ziek gemeld omdat bij een te hoge werkdruk ervoer. Tijdens een beoordelingsgesprek heeft de werknemer medegedeeld dat hij […]

Continue Reading

Meerdere dienstverbanden, strijdig met de arbeidstijdenwet? De kantonrechter Rotterdam oordeelde onlangs over een opmerkelijke kwestie. Het betrof een werknemer met meerdere dienstverbanden. De werkgever heeft getracht om een oplossing te vinden die ertoe zou leiden dat de dienstverbanden van werknemer bij beide werkgevers dusdanig op elkaar zouden aansluiten dat de arbeidstijdenwet niet (meer) zou worden […]

Continue Reading

Een DVD meenemen uit een afvalzak, verwijtbaar handelen? De kantonrechter te Enschede mocht oordelen deze kwestie. Casus Na een klacht van een burger dat werknemers van het bedrijf (een afvalinzamelaar) in door haar aangeboden afval zaten te neuzen, werden camerabeelden bekeken die standaard gemaakt worden op het afvalbrengpunt. De werknemer bleek niet alleen de desbetreffende […]

Continue Reading

Ontbinding arbeidsovereenkomst van verslaafde werknemer? Werkgever verzoekt de kantonrechter om de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een cocaïne- en crackverslaafde werknemer. De werknemer handelt ernstig verwijtbaar, er is een verstoorde arbeidsverhouding. De werknemer (die nog geen twee jaren ziek is) heeft al drie vergeefse afkickpogingen heeft gedaan. De werkgever verwijt werknemer dat het hem na twee klinische […]

Continue Reading