IncassoDesk

De MRM IncassoDesk, is ontstaan door een stijgende vraag naar incassowerkzaamheden. De IncassoDesk, binnen MRM Advocatuur een aparte sectie. Graag nemen wij de werkzaamheden van u over met als primaire doel de snelle incassering van uw vordering.

Kosten?

Facturen die niet worden voldaan? Helaas rest veelal niets anders dan de gang naar de rechter. Heeft u enig idee hoe het zit met de kosten van zo'n procedure? Wat is de hoogte van een eventuele proceskostenveroordeling, griffierecht, deurwaarderskosten, uittreksels kvk? Staan de kosten in verhouding tot de baten? Met MRM Advocatuur maakt u voorafgaand aan een procedure een realistische afweging van de te verwachten kosten en baten.

Arbeidsrecht

Wist u dat bij arbeidsrecht incassovraagstukken kunnen voorkomen? Bij niet-tijdige betaling van het salaris kan een werknemer aanspraak maken op de 'wettelijke verhoging'. Deze kan wel oplopen tot 50% van de oorspronkelijke loonsom. De wettelijke verhoging is de stok achter de deur voor een werkgever om tijdig salaris te betalen. Weet u wat 'tijdig' is? Hoe zit het met uitbetaling van opgebouwde en niet-genoten vakantiedagen? Die kunnen toch ook worden meegenomen naar een nieuwe werkgever? Wat moet er gebeuren bij loonbeslag, raakt dit beslag ook vakantiegeld? Neem eens contact op met MRM Advocatuur voor een vrijblijvende afspraak.

Lees meer

Contractenrecht

Wanneer is een contract of overeenkomst rechtsgeldig overeengekomen? Moet daarvoor een handtekening zijn geplaatst of kan een overeenkomst bijvoorbeeld ook in een Whatsapp gesprek worden gesloten? Voldoet een email aan het 'schriftelijkheidsvereiste'? Is een aangetekende verzending echt nodig? Mondelinge overeenkomsten zijn toch ook bindend? Tot welk moment kunt u zonder gevolgen en daarmee vrijblijvend een onderhandeling beëindigen? Wat is het verschil tussen opzeggen en ontbinden, en wat zijn de gevolgen van opschorting? Is een bepaling over arbitrage of mediation praktisch? Samengevat, contractuele vraagstukken? MRM staat u graag bij!

Lees meer

IncassoDesk

De faillissementsaanvraag wordt wel eens gebruikt om betaling af te dwingen. Is dit een legitiem incassomiddel? Hoe zit het eigenlijk met steunvorderingen voor een faillissementsaanvraag en wat zijn de gevolgen voor u als schuldeiser wanneer het faillissement wordt uitgesproken? Worden er naast u wel andere debiteuren voldaan, is er sprake van selectieve (wan)betaling? Wat zijn de gevolgen van verpande vorderingen? Veel vraagstukken kunnen opkomen bij een simpele incassokwestie. Mocht u met een incasso vraagstuk te maken hebben, neem contact op met MRM Advocatuur.

Lees meer