Contractenrecht

Contracten en/of overeenkomsten, iedereen heeft ermee van doen. MRM adviseert en procedeert over (commerciële) contracten. Het rechtsgebied wordt ook wel verbintenissenrecht genoemd. Bij het updaten van een app is er geen keuze en dienen de toepasselijke voorwaarden te worden geaccordeerd, alvorens de update kan plaatsvinden. Maar in veel gevallen heeft u weldegelijk (!) een keuze, u kunt onderhandelen over diverse bepalingen en voorwaarden.

Volgens de Dikke Van Dale is een contract: 'een al dan niet schriftelijke overeenkomst, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan'. Een overeenkomst is een synoniem voor contract. Het arbeidscontract (een bijzonder contract) kent iedereen wel, de overeenkomst van opdracht of aanneming wellicht ook. Koop-en verkoop overeenkomsten, de overeenkomst tot levering van diensten, duurovereenkomsten, vervoersovereenkomsten, er zijn heel wat smaken. En dan zijn er ook nog algemene voorwaarden van toepassing.

MRM Advocatuur staat zakelijke en particuliere cliënten bij. Heeft u een vraagstuk over het opstellen, beoordelen, de uitleg, het wijzigen of beëindigen van een contract (of zoals u wilt een overeenkomst), neem contact op met MRM voor een vrijblijvende afspraak. Mocht u na het gesprek gebruik willen maken van de diensten van MRM, dan volgt uiteraard een opdrachtbevestiging. De geboorte van een nieuw contract/overeenkomst!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, ook wel de kleine lettertjes genoemd. Kleine lettertjes, met soms grote consequenties. Heeft u helder wat u precies bent overeengekomen? MRM maakt de kleine lettertjes weer groot. Zijn er algemene voorwaarden (bijv. inkoop of levering) van toepasselijk, kunnen bepalingen deels vernietigd worden? Is er een 'battle of terms', een gevecht tussen de verschillende algemene voorwaarden. Zijn uw algemene voorwaarden trouwens nog actueel en zijn ze überhaupt rechtsgeldig overeengekomen? Een goed idee om uw algemene voorwaarden eens onder de loep te nemen of te onderwerpen aan een jaarlijkse APK! Wanneer u een beroep op die voorwaarden wilt doen, is het prettig als ze doen waarvoor ze zijn opgesteld. Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Arbeidsrecht

Wist je dat MRM ook 'second opinions' voor cliënten verricht? Laat een aangeboden (of aan te bieden) overeenkomst eens door MRM checken. Denk bijvoorbeeld aan een beëindigingsovereenkomst. Is het aanbod een spreekwoordelijke trap na, of snijdt het mes aan beide kanten en doet het recht aan de wederzijdse belangen. Het verschil kan liggen in een nuance. Met een kleine investering weet u waar u staat en heeft u argumenten om een onderhandeling in te stappen. Zo nodig neemt MRM de onderhandeling van u over, of onderhandelen we verder door middel van 'ghost-writing'. Neem eens contact op voor de mogelijkheden!

Lees meer

Contractenrecht

Veel contracten zijn neergelegd in de wet, andere contracten zijn geheel vormvrij. Weet u zeker dat uw contract (of overeenkomst) aan de noodzakelijke vereisten voldoet? Zijn sommige artikelen wellicht onhandig geformuleerd, of wekken die geschillen in de hand? MRM Advocatuur heeft relevante kennis en kunde in huis. Voorkomen is beter dan genezen. Neem eens contact op om uw contract of overeenkomst door te nemen. Wanneer er beren op de weg zijn, worden die snel gevonden.

Lees meer

IncassoDesk

Wanneer bestaat er een recht/aanspraak op wettelijke (handels-)rente of contractuele rente? Wanneer gaat die rente eigenlijk lopen? Hoe zit het met de kosten van een procedure? Wat zijn na-kosten eigenlijk en hoe maakt u daar aanspraak op? Wat kunt u doen als een debiteur de hoofdsom wel voldoet en bijvoorbeeld incassokosten en rente weigert te betalen? Een incassotraject kan veel vragen met zich mee brengen, vragen waarop MRM een antwoord heeft. Leg uw dossier bij de IncassoDesk van MRM en we gaan voor (en met) u aan de slag!

Lees meer