Meerdere dienstverbanden, strijdig met de arbeidstijdenwet?

De kantonrechter Rotterdam oordeelde onlangs over een opmerkelijke kwestie.

Het betrof een werknemer met meerdere dienstverbanden. De werkgever heeft getracht om een oplossing te vinden die ertoe zou leiden dat de dienstverbanden van werknemer bij beide werkgevers dusdanig op elkaar zouden aansluiten dat de arbeidstijdenwet niet (meer) zou worden geschonden. Dit heeft echter niet tot een oplossing geleid. De werkgever verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden nu is gebleken dat de combinatie van de huidige dienstverbanden van werknemer niet dusdanig op elkaar kunnen worden afgestemd dat de arbeidstijdenwet niet meer wordt geschonden, van deze werkgever niet meer kan worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst met werknemer wordt voortgezet.

De werknemer heeft onweersproken gelaten dat de combinatie van haar dienstverband bij deze werkgever en haar dienstverband elders (uitgaande van de huidige invulling die partijen aan die dienstverbanden geven) een schending van de arbeidstijdenwet met zich brengt.  De enkele omstandigheid dat werknemer reeds bij aanvang van haar dienstverband bij deze werkgever gemeld heeft dat zij ook elders een dienstverband heeft maakt dit niet anders, noch de omstandigheid dat wellicht de arbeidstijdenwet reeds eerder is geschonden. Feit is dat deze schending in ieder geval nu duidelijk is en dat het de werkgever op grond daarvan gerechtvaardigd is om actie te ondernemen.

Niet is gebleken dat werknemer is te herplaatsen in een andere (soortgelijke) functie als gevolg waarvan de arbeidstijdenwet niet (meer) zou worden geschonden. De kantonrechter is van oordeel dat het onder die omstandigheden van werkgever niet in redelijkheid kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Arbeidsovereenkomst wordt ontbonden…

Arbeidsrechtelijke kwesties? Neem eens contact op met MRM Advocatuur voor een vrijblijvende afspraak!

Vindplaats uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2017:537

, ,