Einde vriendschap, de arbeidsovereenkomst loopt door…

De kantonrechter van de rechtbank Overijssel mocht zich buigen over een bijzondere casus. Een werknemer komt bij een goede vriend (werkgeefster met een eenmanszaak) in dienst met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, zonder proeftijd.

De arbeidsongeschiktheid van de werknemer, vanaf de aanvang van de arbeidsovereenkomst, en de gevolgen daarvan, de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, heeft de verhoudingen tussen partijen vanaf het begin onder hoge druk gezet. Werknemer heeft geen, althans geen hele, dag gewerkt en werkgeefster, niet verzekerd voor de gevolgen van ziekte van werknemer, diende wel direct zijn loon door te betalen. Partijen, destijds vrienden, hadden geen rekening gehouden met dit scenario. De werkgever verzoekt de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van art. 7: 629 BW schept voor kleine werkgevers als deze werkgeefster een groot risico. Werkgeefster heeft destijds niet gekozen om dat risico te verzekeren of zij heeft daar niet bij nagedacht. De kantonrechter heeft nota genomen van de persoonlijke brief van haar over wat dit haar als (piep)kleine werkgeefster, persoonlijk en zakelijk doet, maar de wet maakt qua verplichting en duur van de loondoorbetaling geen onderscheid tussen grote werkgevers en kleine werkgevers. Werkgever dient het loon door te betalen volgens art. 7:629 BW en kan in dit geval niet onder die verplichting uit komen door ontbinding te vragen op de “h grond”. Het moeilijk of niet kunnen voldoen aan de loondoorbetalingsverplichting valt volledig in de risicosfeer van werkgever.

Arbeidsovereenkomsten kunnen onvoorziene consequenties met zich mee brengen. Advies bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst? Werkgever/werknemer, neem contact op met MRM Advocatuur voor een vrijblijvende afspraak.

Vindplaats uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2017:821

, ,