Een onvindbare werknemer en de arbeidsovereenkomst

Een werknemer is op 27 juni 2016 (tot 26 mei 2017) in dienst getreden als ‘medewerker contact center’. Vanaf 17 november 2016 is de werknemer onvindbaar en is hij zonder enig bericht van verhindering niet meer op de werkvloer verschenen. Op 1 december 2016 verzoekt de werkgever schriftelijk aan de werknemer om binnen 3 dagen contact met zijn leidinggevende op te nemen. Contact blijft uit. Op 6 december 2016 verzoekt de werkgever nogmaals om contact op te nemen, met kanttekening dat het loon met ingang van 27 november wordt opgeschort wanneer de werknemer niet reageert. Op 9 december 2016 stuurt de werkgever een aangetekende brief waarin de loon opschorting is omgezet naar en loonstop en de werknemer uitgenodigd voor een gesprek met een ‘supervisor’ op 12 december 2016. Op dat gesprek is de werknemer – zonder bericht van verhindering – niet verschenen. Op 13 december 2016 is de werknemer wederom schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek op 15 december 2016. Aangegeven is dat, wanneer een reactie van de werknemer uitblijft een verzoekt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal worden gedaan. De werknemer is wederom (zonder bericht van verhindering) niet verschenen.

De werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op een zo kort mogelijke termijn te ontbinden, op grond van ‘zodanige omstandigheden dat van de werkgever in redelijkheid net kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’.

De kantonrechter weegt af: ‘De werknemer heeft geen verweer gevoerd tegen de verzochte ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de “h-grond”, zodat strikt genomen alleen al daarom de ontbinding op die grond kan worden uitgesproken. Daar komt bij dat het vanaf 27 november 2016 door de werknemer op geen enkele wijze reageren op verzoeken van de werkgever om met zijn werkgever in contact te treden en het vanaf die datum zonder enig bericht van verhindering niet meer verschijnen op de werkplek, de arbeidsovereenkomst een lege huls is geworden.’ De kantonrechter ontbindt  de arbeidsovereenkomst, met een proceskostenveroordeling van de werknemer ter hoogte van EUR 517,–

Arbeidsrechtelijke kwesties? MRM staat werkgevers & werknemers bij (advies en procedure). Neem contact op met MRM Advocatuur voor een vrijblijvend gesprek!

Vindplaats uitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2017:2084

, ,