Payrolling, prikt de kantonrechter Rotterdam door de constructie heen??

De casus:
Een werknemer gaat volgens werkgever A over naar werkgever B. Werkgever B gaat vervolgens failliet, waarna de werknemer een loonvordering instelt tegen werkgever A.

De kantonrechter weegt af:
Uit vaste rechtspraak volgt dat een werknemer slechts aan zijn ontslagneming gehouden kan worden wanneer sprake is van een ondubbelzinnige, op beëindiging gerichte wilsverklaring. De werkgever moet zich ervan vergewissen of de werknemer de consequenties van zijn ontslag inziet.

In het onderhavige geval zou de arbeidsovereenkomst van werknemer met werkgever A beëindigd zijn, waarna een nieuwe arbeidsovereenkomst met werkgever B tot stand zou zijn gekomen. Ook in een dergelijk geval moet sprake zijn van een ondubbelzinnige verklaring van werknemer waaruit blijkt dat hij: i) instemt met beëindiging van zijn dienstverband en ii) die wilsverklaring moet tot stand gekomen zijn op basis van duidelijke informatie van werkgever A over de consequenties van een ‘overgang’ naar werkgever B. Van beide voorwaarden is echter geen sprake.

De inhoud van een email van het UWV (die in deze procedure is overgelegd) is daarbij geen onderbouwing voor de stelling dat een arbeidsovereenkomst met werkgever B tot stand is gekomen. Uit die email kan namelijk worden afgeleid dat er in de praktijk vrijwel geen wijzigingen hebben plaatsgevonden in de verhouding tussen werkgever A  en werknemer nadat werknemer (in de visie van werkgever A) in dienst getreden was bij werkgever B. De betreffende brief schetst een beeld dat werkgever A met betrekking tot de medewerkers de dienst is blijven uitmaken (ziekmeldingen, vakanties, onkostendeclaraties). Het voorgaande leidt de kantonrechter tot het voorlopige oordeel dat er geen formeel einde is gekomen aan het dienstverband tussen werknemer en werkgever A. De loonvordering van de werknemer (incl. wettelijke verhoging) is toegewezen.

Advies over payrolling / payroll constructies? Neem contact op met MRM Advocatuur voor een vrijblijvende afspraak.

Vindplaats: deze uitspraak is tijdens het opstellen van dit nieuwsbericht nog niet gepubliceerd.

 

 

, , ,