Tag Archives | payrolling

Payrolling, prikt de kantonrechter Rotterdam door de constructie heen?? De casus: Een werknemer gaat volgens werkgever A over naar werkgever B. Werkgever B gaat vervolgens failliet, waarna de werknemer een loonvordering instelt tegen werkgever A. De kantonrechter weegt af: Uit vaste rechtspraak volgt dat een werknemer slechts aan zijn ontslagneming gehouden kan worden wanneer sprake […]

Continue Reading