Wie is de “sukkel”? Een conflict tussen werkgever en werknemer…

Een werknemer maakt (zonder toestemming) structureel teveel overuren. De werkgever wil dit beperken. De werknemer is reeds herhaaldelijk – over een tijdsbestek van meerdere jaren – mondeling en schriftelijk gewezen op het beperken/voorkomen van overuren, althans ze niet zonder uitdrukkelijke toestemming van werkgever te maken.

Op 4 december 2015 schrijft de werkgever aan werknemer:

“In het verleden zijn er afspraken gemaakt betreft je overuren. Laatste weken zijn er veel overuren gemaakt wat we samen hebben besproken. In jou functie is dit niet altijd noodzakelijk en wij hebben afgesproken indien jij overuren maakt dat je dit per mail alvorens aan mij kenbaar maakt.

Doordat je teveel uren maakt wordt de arbeidstijdenwet overschreden en heeft tevens werkgever veel extra kosten.

Wij hebben dus voor alle duidelijkheid de volgende afspraken gemaakt:

  • Er wordt gewerkt volgens je rooster (van tevoren gemaakt)
  • Overuren worden alleen gemaakt na goedkeuring (per mail) van jou leidinggevende

Hopende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.”

Op 11 december 2015 kwalificeert werknemer een leidinggevende als “joker”. Werknemer gebruikt jegens HR-manager de woorden “bek houden”. Daarnaast ventileert werknemer het conflict tussen partijen met andere medewerkers in de kantine. Op 2 januari 2016 verstuurt werknemer een e-mail aan leidinggevende met het verzoek om op zondag 3 januari 2016 te mogen werken. Daarop is een akkoord gegeven. Op 4 januari 2016 verstuurt werknemer aan de heer leidinggevende een e-mailbericht met als onderwerp: ‘Dat was geen overwerk sukkel. RE: zondag 3/1”.

De werkgever last een afkoelperiode in. Een non-actiefstelling volgt, en daarna een mediation tussen partijen. Dit traject is zonder positief resultaat beëindigd. Het voorstel van werkgever om het mediation traject te continueren als exit-mediation is door werknemer niet geaccepteerd.

In de periode daarna verzend de werknemer meerdere e-mailberichten en brieven aan werkgever, waarin hij veel kritiek uit op werkgever. Voor werkgever is de maat vol. Werkgever heeft de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van de verwijtbaar handelen, subsidiair verstoorde verhoudingen, meer subsidiair disfunctioneren.

Het hof is van oordeel dat werknemer een belangrijk aandeel heeft gehad in het ontstaan van de verstoorde verhoudingen. Anders gezegd, ook als het hof werknemer volgt in zijn weergave van het ontstaan van het conflict, dan nog is het hof van oordeel dat de wijze waarop werknemer heeft gereageerd dusdanig buitenproportioneel is geweest, dat een ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verstoorde verhoudingen onvermijdbaar was geworden.

Daarbij neemt het hof in aanmerking dat werknemer zich niet enkel in een opwelling of gedurende een korte tijdspanne ongepast heeft uitgelaten over zijn leidinggevende en andere werknemers, maar dat hij zich op een zodanig kwalijke wijze is blijven uitlaten, dat van werkgever niet meer gevergd kon worden de verhoudingen te normaliseren. Immers, zoals hiervoor al is aangegeven, is werknemer , nadat partijen hadden afgesproken dat een mediator zou worden ingeschakeld, vele personen binnen de organisatie van werkgever op een volstrekt ongepaste manier gaan mailen en hij is daarmee door blijven gaan, ondanks herhaalde verzoeken van werkgever om daarmee op te houden.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst volgt zonder toekenning van een billijke vergoeding.

Informatie of advies bij arbeidsrechtelijke kwesties? Neem contact op met MRM Advocatuur voor een vrijblijvende afspraak. E. info@mrmadvocatuur.nl / T: 030 – 281 97 00

 

mrmadvocatuur-beeldmerken2

, , ,