Tag Archives | verwijtbaar

Lees hieronder verder over deze hondenbaan… Werknemer heeft allergische klachten, welke veroorzaakt worden door de aanwezigheid op de werkvloer van de hond van de directeur. De bedrijfsarts oordeelt dat de kantoorlocatie ervoor zorgt dat werknemer ziek wordt. Dit betekent dat de hond niet meer op kantoor kan komen en het kantoor gereinigd dient te worden. Als […]

Continue Reading

Wie is de “sukkel”? Een conflict tussen werkgever en werknemer… Een werknemer maakt (zonder toestemming) structureel teveel overuren. De werkgever wil dit beperken. De werknemer is reeds herhaaldelijk – over een tijdsbestek van meerdere jaren – mondeling en schriftelijk gewezen op het beperken/voorkomen van overuren, althans ze niet zonder uitdrukkelijke toestemming van werkgever te maken. […]

Continue Reading

Kopiëren 2455 calculaties met bedrijfsgevoelige informatie, ernstig verwijtbaar handelen? Het hof stelt vast dat bij werkgever geen duidelijke regels waren met betrekking tot het gebruik van usb-sticks. Werkgever heeft verder niet, althans onvoldoende onderbouwd dat werknemer de geheimhoudingsverplichting opgenomen in artikel 8 van het arbeidsvoorwaardenreglement heeft geschonden of op andere wijze misbruik heeft gemaakt van de informatie die […]

Continue Reading