Kerstborrel zonder kerstgedachte. Een agressieve werknemer krijgt ontslag op staande voet.

Onlangs wees het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest in een opmerkelijke kwestie.

Een werknemer is al sinds 1991 in dienst bij de werkgever. Tijdens de jaarlijkse kerstborrel heeft de werknemer alcoholhoudende drank gedronken. Op zeker moment is hij in gesprek geraakt met de directeur. Dit gesprek eindigde in een ruziënde sfeer. Werknemer heeft toen aan enkele andere personen gezegd dat hij de directeur wilde slaan. Omstreeks 00.20 uur die avond/nacht wilde de directeur het café, waar de borrel had plaatsgevonden, verlaten. Werknemer bevond zich in de buurt van de uitgang en hij is directeur toen aangevlogen, heeft hem vastgepakt en heeft geprobeerd hem te slaan. Een collega heeft werknemer vastgepakt en verhinderd dat hij de directeur zou slaan. De directeur heeft werknemer direct op staande voet ontslag aangezegd. Later op die dag heeft werknemer de directeur opgebeld en zijn excuses aangeboden. De werknemer kan zich niet vinden in het ontslag en vordert o.m. herstel van het dienstverband en subsidiair (bij geen herstel van het dienstverband) een bedrag van € 50.849,- aan transitievergoeding en € 114.838,- aan billijke vergoeding.

Het hof is van oordeel dat het gedrag van werknemer zodanig ernstig is, dat ook indien de persoonlijke omstandigheden van werknemer in acht genomen worden, de aangevoerde reden voldoende dringend is om het gegeven ontslag te rechtvaardigen. Ook na een dienstverband van 25 jaar hoeft een werkgever niet te accepteren dat een werknemer hem bedreigt en aanvliegt, zeker niet als dat gebeurt in een openbare gelegenheid en in het bijzijn van andere werknemers. Dat alcohol ontremmend werkt en tot agressief gedrag kan leiden, is van algemene bekendheid en werknemer moet zelf verantwoordelijk gehouden worden voor het feit dat hij die avond (te) veel heeft gedronken.

Zo al zou moeten worden geconcludeerd dat werknemer als gevolg van de hoeveelheid geconsumeerde alcohol niet goed meer wist wat hij deed, dan heeft hij zichzelf in deze situatie gebracht terwijl hij wist, althans behoorde te weten dat hij als gevolg daarvan agressief zou kunnen worden.

Ook het feit dat werknemer 58 jaar oud is, maakt niet dat zijn handelen hem minder kan worden verweten. Van iemand van zijn leeftijd zou integendeel kunnen worden verwacht dat hij minder impulsief zou reageren. Voor wat betreft de gevolgen van het ontslag wordt overwogen dat werknemer direct na het kerstreces bij een andere werkgever kon beginnen. Dat zijn positie op de arbeidsmarkt (zeer) ongunstig is, blijkt dan ook niet. Dat zijn inkomen bij zijn huidige werkgever mogelijk lager is, maakt niet dat de gevolgen van het hem gegeven ontslag op staande voet zodanig ernstig zijn dat werkgever daartoe in redelijkheid niet had kunnen besluiten.

Het ontslag op staande voet blijft in stand en er volgt € 2.500 proceskostenveroordeling aan de zijde van de werknemer.

Advies bij ontslag? Neem contact op met MRM Advocatuur voor een vrijblijvende afspraak.
Vindplaats uitspraak: ECLI:NL:GHARL:2016:9871

MRM

, , ,