Aanspraak op billijke vergoeding door werknemer

De billijke vergoeding, onlangs is een flinke billijke vergoeding aan een werknemer toegekend. Wat heeft zich afgespeeld? Allereerst moet je weten dat voor toekenning van de billijke vergoeding alleen plaats is indien de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

De casus:
Werkgever heeft werknemer op 18 december 2015 ten onrechte op staande voet ontslagen. Werkgever heeft vervolgens na de vernietiging van dit ontslag op staande voet niet getracht op enigerlei wijze de arbeidsrelatie te herstellen, terwijl dit van haar, als goed werkgever, mocht worden verwacht. Ten onrechte heeft werkgever de werknemer niet de mogelijkheid geboden om het, door haar gestelde, geschaad vertrouwen te herstellen, waardoor de arbeidsovereenkomst mogelijk kon worden voortgezet. Dit alles leidt tot het oordeel dat werkgever (door werknemer ten onrechte op staande voet te ontslaan én vervolgens na de vernietiging hiervan enkel gericht te zijn op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst) ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Dit heeft geleid tot de verstoorde arbeidsverhouding en de ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Hoewel de transitievergoeding volgens de wetgever wordt geacht te voorzien in de bescherming van de werknemer tegen alle inkomensgevolgen van ontslag, brengen voorgaande omstandigheden mee dat bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding ook moet worden meegewogen dat werknemer vanwege rugklachten, waarvoor hij drie maal is geopereerd, is beperkt in zijn werkzaamheden. Deze beperkingen heeft werkgever erkend en rekening houdende daarmee de functie van werknemer aangepast. Hoogstwaarschijnlijk zal het voor werknemer, vanwege zijn leeftijd én beperkingen, dan ook lastiger zijn om inkomsten uit arbeid te verwerven ter hoogte van zijn huidige salaris. Na een tijdelijke WW-uitkering is er daarom waarschijnlijk sprake van een aanzienlijke inkomstenderving. De gevorderde pensioenschade door werknemer is (deels) te voorkomen door gebruik te maken van de regeling om tijdens werkloosheid pensioen op te blijven bouwen.

Tot slot wordt meegewogen dat het niet mogelijk moet zijn een verstoorde arbeidsverhouding te veroorzaken zonder een financiële compensatie van enige omvang verschuldigd te zijn. Gelet op al deze omstandigheden stelt de kantonrechter de door werkgever aan werknemer te betalen billijke vergoeding vast op een bedrag van € 60.000,00 bruto.

Kwesties met betrekking tot de aanspraak op een transitievergoeding en/of billijke vergoeding? Neem eens contact op met MRM Advocatuur voor een vrijblijvende afspraak: info@mrmadvocatuur.nl of bel: 030 – 281 97 00

 

MRM

 

 

, , , , ,