Joint onder werktijd, ontslag op staande voet volgt per Whatsapp bericht.

Een bijzondere casus lag ter beoordeling aan de kantonrechter, een blowende werknemer (functie: horeca medewerker). In het reglement bij de arbeidsovereenkomst staat onder meer:

Het bij zich hebben, nuttigen, gebruiken of tot zich nemen van enigerlei verdovende middelen tijdens werkzaamheden is ten strengste verboden. Overtreding wordt onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan justitie gerapporteerd en kan ontslag op staande voet tot gevolg hebben.

De werkgever ontslaat de werknemer op staande voet per Whatsapp bericht. De werknemer vecht het ontslag aan. De kantonrechter overweegt:

Ter zitting heeft werknemer bevestigd dat hij op 2 juni 2016 het Whatsapp bericht heeft ontvangen waarin staat dat hij op staande voet wordt ontslagen vanwege het nuttigen van een joint onder werktijd. Daarmee is de opzegging onverwijld gedaan. Of het per gewone post verzonden exemplaar van de opzeggingsbrief ontvangen is – werknemer betwist dat – kan gezien de ontvangst van het Whatsapp bericht in het midden blijven.

Dan is de vraag of van een dringende reden sprake was. Als juist is dat werknemer een joint rookte tijdens werktijd, dan leidt dat niet noodzakelijkerwijs tot ontslag op staande voet, zo volgt uit de tekst van het reglement van Crazy Kitchen. Crazy Kitchen heeft onvoldoende uitgelegd waarom in dit geval het gedrag van werknemer tot de keuze voor ontslag op staande voet en niet tot een minder vergaande maatregel heeft geleid. In de ontslagbrief schreef Crazy Kitchen dat werknemer al eerder dergelijk gedrag had laten zien, maar ter zitting heeft zij erkend dat dit niet juist is.

Een deel van de feitelijke grondslag van het ontslag is daarmee al niet komen vast te staan. Op de vraag wat dan wel de onderbouwing van de keuze is geweest, heeft Crazy Kitchen verwezen naar het feit dat werk onder invloed van een joint ongewenst is en niet getolereerd kan worden. Dat is echter een motivering voor het opnemen van een verbod in het reglement, maar verklaart nog niet dat in dit geval de keuze voor ontslag op staande voet is gemaakt. Andere omstandigheden die deze keuze kunnen verklaren zijn gesteld noch gebleken. Het tegendeel is eerder het geval, nu werknemer kennelijk de werkplek had verlaten om een broodje te eten en hij zich dus niet daadwerkelijk op de werkplek bevond. De kantonrechter vernietigd het ontslag op staande voet.

Arbeidsrechtelijke kwesties? Neem eens contact op met MRM Advocatuur voor een vrijblijvende afspraak. E: info@mrmadvocatuur.nl / T: 030 – 281 97 00

 

Vindplaats uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2016:6978

mrmadvocatuur-beeldmerken23

, , ,