Een pedagogisch medewerker rijdt in een busje (cliënten als passagier) met een hoog promillage alcohol.

De kantonrechter weegt af: ‘Vooropgesteld wordt dat werknemer door het rijden in het busje terwijl zij onder invloed was van een dergelijk hoog promillage alcohol in strijd met de wet heeft gehandeld. Gelet op al het voorgaande sluit de kantonrechter zich aan bij de redenering van werkgever dat, (gegeven het ’s avonds gemeten promillage en de verklaring van de arts omtrent de wijze en tempo van afbraak van alcohol door het lichaam redelijkerwijs) niet anders kan worden geconcludeerd dan dat werknemer tijdens haar dienst op 30 juni alcohol heeft gedronken (immers: anders had haar promillage bij aanvang van haar dienst een dusdanige hoogte gehad dat elk acceptabel functioneren tot de onmogelijkheden behoorde), zodat er eveneens vanuit moet worden gegaan dat werknemer de gedragscode, behorende bij de arbeidsovereenkomst, heeft overtreden. Dat niemand van haar collega’s haar tijdens haar dienst daadwerkelijk alcohol heeft zien drinken, doet aan het voorgaande uitgangspunt niets af.’

De cliënten dienen op de professionaliteit van werknemer als pedagogisch medewerker te kunnen vertrouwen. Ten aanzien van het als chauffeur optreden bij het vervoer van cliënten in een busje heeft daarenboven nog eens te gelden dat het niet alleen het welzijn van de cliënten betreft, maar ook hun veiligheid. In dat kader is het niet in overeenstemming met de verantwoordelijkheid die van werknemer in haar functie had mogen worden verwacht, dat zij – omdat er niemand anders was die kon rijden – als bestuurder van het busje heeft opgetreden… Uit het voorgaande vloeit voort dat het eindigen van de onderhavige arbeidsovereenkomst (zonder transitievergoeding) het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van werknemer.

Heeft u een geval van (ernstig) verwijtbaar handelen? Voor hulp of advies, neem contact op met MRM Advocatuur: maarten@mrmadvocatuur.nl

Vindplaats uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2016:7329

, , , ,