Over smaak valt niet te twisten. Wellicht wel wanneer collecties niet goed verkopen…

Werkgever is een retailonderneming met modewinkels. Werknemer is in dienst geweest in de functie van Hoofd Stylist op de afdeling Styling van Moscow.

Onder meer is overwogen: ‘Werknemer heeft (…) niet weersproken dat de door hem ontworpen collecties niet goed verkopen. We achten het aannemelijk dat dit wordt veroorzaakt doordat de ontwerpen van werknemer niet aansluiten bij de wensen van de klant van het merk waarvoor werknemer het ontwerp doet. Nu meerdere door werknemer ontworpen collecties niet voldoen aan uw verwachtingen en die van uw klanten achten wij het niet onaannemelijk dat dit ook bij volgende collecties het geval zal zijn. (…)’.

Naar het oordeel van het hof is het belang van werkgever om de arbeidsrelatie met werknemer te verbreken evident. Werkgever kan het zich als commercieel bedrijf niet veroorloven een ontwerper te handhaven waarin niet het vertrouwen bestaat dat deze de door zijn werkgever gewenste uitstraling aan de door hem te ontwerpen kledingcollecties kan geven. Een en ander is een te groot bedrijfsrisico. Het gaat in dezen om een gebrek aan vertrouwen, niet om disfunctioneren, zodat een verbetertraject zoals door werknemer voorgestaan, niet geïndiceerd is.

Naar het oordeel van het hof heeft werkgever zich niet als een slecht werkgever gedragen door tegen de achtergrond van haar geschetste belang bij het einde van de arbeidsovereenkomst, te handelen zoals zij gedaan heeft. De opzegging die het gevolg is van bedoeld handelen is dan ook niet kennelijk onredelijk. Voor enige compensatie (vergoeding van schade) voor dat handelen is dan ook geen enkele grond aanwezig.

Smaakkwesties binnen uw onderneming? Neem eens contact op met MRM Advocatuur voor een vrijblijvende afspraak: info@mrmadvocatuur.nl

Vindplaats arrest: ECLI:NL:GHDHA:2016:2721

MRM

, , , ,