De proeftijd, laat het u smaken…

De proeftijd kan tot verassingen leiden. Onlangs boog een kantonrechter zich over een proeftijd-kwestie.

Een werknemer vorderde schadevergoeding omdat de werkgever misbruik zou hebben gemaakt van het proeftijdbeding, althans niet als goed werkgever zou hebben gehandeld door de arbeidsovereenkomst te beëindigen voordat deze was aangevangen.

De kantonrechter overweegt onder meer dat bij het afsluiten van de arbeidsovereenkomst het werkgever nog niet bekend was dat haar vaste opdrachtgever de lopende opdracht zou terugbrengen. Dit betekende een aanzienlijk verlies in omzet, waardoor zij genoodzaakt was onmiddellijk personeel te laten afvloeien. Op bedrijfseconomische gronden heeft werkgever moeten besluiten om nog voor de datum indiensttreding van de werknemer (en voordat de proeftijd was ingegaan) de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De noodzaak tot inkrimping van het personeelsbestand is immers eerst opgekomen nadat de arbeidsovereenkomst is gesloten. Een beroep op de proeftijd voor aanvang van het dienstverband onder deze omstandigheden is geen misbruik van bevoegdheid / strijdig met goed werkgeverschap. De vordering tot schadevergoeding van de werknemer is afgewezen.

, ,