Slim bedacht?!

Het Gerechtshof Den Bosch mocht zich onlangs buigen over een bijzondere kwestie. Werknemers sleepten hun werkgever voor de rechter omdat ze een hogere (15.000 euro ipv 516 euro) beloning wenste voor een ingediend idee…

De casus:

DAF kent een Reglement Ideeëncentrum. Daarin is onder meer aangegeven dat het ideeënbussysteem bij DAF als doelstellingen heeft medewerkers aan te moedigen gebruik te maken van hun kennis, vindingrijkheid en speurzin ten aanzien van verbeteringen, vernieuwingen en kostenbesparing binnen de onderneming… en erkentelijkheid uit te drukken door middel van beloning of aanmoedigingspremie aan medewerkers met een idee dat een verbetering inhoudt en uitvoerbaar is of een ontwikkeling in gang zet.

Het Hof overweegt dat DAF zich met betrekking tot de beloning heeft gehouden aan haar eigen reglement. Immers DAF heeft die beloning bepaald met speciale, daartoe bestemde formulieren, terwijl per formulier gebruik wordt gemaakt van een aantal criteria. Vordering werknemers afgewezen…

Wil je de hele uitspraak lezen? De vindplaats: ECLI:NL:GHSHE:2016:4017

, ,