Nieuws

Werknemer kwijt, einde dienstverband?

Tags:arbeidsovereenkomst. opschorting salaris, loonstop, ontbinding
maart 17, 2017

Een onvindbare werknemer en de arbeidsovereenkomst Een werknemer is op 27 juni 2016 (tot 26 mei 2017) in dienst getreden als ‘medewerker contact center’. Vanaf…

Lees meer

Onvoorziene gevolgen arbeidsovereenkomst

Tags:ontslag, ontslagverbod tijdens ziekte, ziekte
februari 28, 2017

Einde vriendschap, de arbeidsovereenkomst loopt door… De kantonrechter van de rechtbank Overijssel mocht zich buigen over een bijzondere casus. Een werknemer komt bij een goede…

Lees meer

‘PVV-stigma’, reden voor een billijke vergoeding?

Tags:Billijke vergoeding, ernstig verwijtbaar handelen, ontbinding arbeidsovereenkomst
februari 17, 2017

Last van een (PVV-) stigma? Zou dat gecompenseerd moeten worden door een vergoeding? Een werknemer – werkzaam bij de Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie Partij voor de…

Lees meer

Meerdere dienstverbanden en de Arbeidstijdenwet

Tags:arbeidstijdenwet, meerder werkgevers, ontbinding arbeidsovereenkomst
januari 26, 2017

Meerdere dienstverbanden, strijdig met de arbeidstijdenwet? De kantonrechter Rotterdam oordeelde onlangs over een opmerkelijke kwestie. Het betrof een werknemer met meerdere dienstverbanden. De werkgever heeft…

Lees meer

Payrolling, de oplossing?

Tags:loonvordering, payroll, payrolling, schijnconstructie
januari 22, 2017

Payrolling, prikt de kantonrechter Rotterdam door de constructie heen?? De casus: Een werknemer gaat volgens werkgever A over naar werkgever B. Werkgever B gaat vervolgens…

Lees meer

Studiekostenbeding, (on)bepaald

Tags:goed werkgeverschap, studiekostenbeding, terugbetaling
januari 19, 2017

De kantonrechter van de rechtbank Amsterdam mocht onlangs oordelen over een kwestie met betrekking tot een studiekostenbeding. Naar het oordeel van de kantonrechter moet de…

Lees meer

Werknemer neemt een DVD mee uit een afvalcontainer… Einde dienstverband?

Tags:disciplinaire maatregel, integriteitsregeling, ontbinding arbeidsovereenkomst, verwijtbaar handelen
januari 12, 2017

Een DVD meenemen uit een afvalzak, verwijtbaar handelen? De kantonrechter te Enschede mocht oordelen deze kwestie. Casus Na een klacht van een burger dat werknemers…

Lees meer

Struikelende werknemer… wie is aansprakelijk?

Tags:Werkgeversaansprakelijkheid, bedrijfsongeval, opzet
januari 5, 2017

Struikelen, het kan iedereen overkomen. Is een werkgever aansprakelijk? De kantonrechter Amsterdam heeft zich onlangs gebogen over een dergelijke kwestie. Wat heeft zich afgespeeld? De…

Lees meer

Hond op kantoor, werknemer allergisch.

Tags:Billijke vergoeding, goed werkgeverschap, ontslag, verwijtbaar
januari 2, 2017

Lees hieronder verder over deze hondenbaan… Werknemer heeft allergische klachten, welke veroorzaakt worden door de aanwezigheid op de werkvloer van de hond van de directeur. De…

Lees meer

Kerstborrel zonder kerstgedachte… ontslag

Tags:herstel dienstverband, loonvordering, ontslag op staande voet, vernietiging ontslag
december 15, 2016

Kerstborrel zonder kerstgedachte. Een agressieve werknemer krijgt ontslag op staande voet. Onlangs wees het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest in een opmerkelijke kwestie. Een werknemer is al…

Lees meer

Punitief karakter van de ‘billijke vergoeding’.

Tags:Billijke vergoeding, disfunctioneren, ernstig verwijtbaar, punitief
december 13, 2016

Punitief karakter van de ‘billijke vergoeding’. Een werkgever verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.  De kantonrechter weegt af. De manier waarop werkgever, na…

Lees meer

Een arbeidsconflict, ontbinding arbeidsovereenkomst?

Tags:arbeidsconflict, ontbinding, ontslag, verwijtbaar
november 20, 2016

Wie is de “sukkel”? Een conflict tussen werkgever en werknemer… Een werknemer maakt (zonder toestemming) structureel teveel overuren. De werkgever wil dit beperken. De werknemer…

Lees meer

Joint onder werktijd, ontslag op staande voet via Whatsapp.

Tags:blowen onder werktijd, kantonrechter, ontslag op staande voet, overtreding bedrijfsreglement
november 13, 2016

Joint onder werktijd, ontslag op staande voet volgt per Whatsapp bericht. Een bijzondere casus lag ter beoordeling aan de kantonrechter, een blowende werknemer (functie: horeca…

Lees meer

Salaris inclusief ontslagvergoeding mogelijk?

Tags:kantonrechtersformule, ontslag, ontslagvergoeding, transitievergoeding
november 3, 2016

Uurloon inclusief ontslagvergoeding, een handige zet?! De ontslagvergoeding. Vroeger hadden we de kantonrechtersformule, tegenwoordig hebben we de transitievergoeding. De transitievergoeding komt er in het kort…

Lees meer

Whatsapp onder werktijd… wie gaat dat betalen?

Tags:Whatsapp, geen arbeid geen loon, onterecht salaris, onverschuldigde betaling
november 1, 2016

Veelvuldig ‘Whatsappen’ onder werktijd. De kosten komen voor rekening van… Een werknemer heeft in werktijd met de aan hem ter beschikking gestelde mobiele telefoon een…

Lees meer

Aanspraak op billijke vergoeding door werknemer

Tags:Billijke vergoeding, arbeidsovereenkomst, ernstig verwijtbaar, ontbinding, ontslag, transitievergoeding
oktober 26, 2016

Aanspraak op billijke vergoeding door werknemer De billijke vergoeding, onlangs is een flinke billijke vergoeding aan een werknemer toegekend. Wat heeft zich afgespeeld? Allereerst moet…

Lees meer

Loonvordering en betalingsonmacht werkgever

Tags:betalingsonmacht, loonvordering, wettelijke verhoging
oktober 20, 2016

Betalingsonmacht, salaris en wettelijke verhoging… Een werknemer vordert – achterstallig – salaris. Werkgever voert aan dat er sprake is van betalingsonmacht (lees: geen betalingsonwil). De…

Lees meer

Ontslag op staande voet. Wie is eigenlijk de werkgever?

Tags:loonvordering, onmtslag, ontslag op staande voet, werkgever, wettelijke verhoging
oktober 19, 2016

Ontslag op staande voet geven? Wie is eigenlijk de werkgever? De kantonrechter van de Rechtbank Rotterdam boog zich onlangs over de volgende kwestie. Een werknemer heeft…

Lees meer

Salaris betaling staken? Er zijn voorwaarden!

Tags:loonvordering, salaris, staken opschorten
oktober 13, 2016

De loonstop. Iedereen wordt geacht de wet te kennen… toch? Een werknemer wordt verweten dat zij niet voldaan zou hebben aan haar re-integratieverplichtingen. De werkgever stopt…

Lees meer

‘Bankzitter’ door gebrek aan werk. Volgt ontslag?

Tags:bedrijfseconomische omstandigheden, bedrijfseconomische redenen, ontslag bankzitter
oktober 12, 2016

De bankzitter… een gebrek aan werk, het risico van de werkgever? De casus: een werknemer (projectmanager met een loon van € 4.000,– per 4 weken)…

Lees meer

Ontslag… Een kwestie van smaak?

Tags:bedrijfsrisico, disfunctioneren, ontslag, ontslagvergoeding, vergoeding
oktober 9, 2016

Over smaak valt niet te twisten. Wellicht wel wanneer collecties niet goed verkopen… Werkgever is een retailonderneming met modewinkels. Werknemer is in dienst geweest in de…

Lees meer

Pedagogisch medewerker onder invloed…

Tags:alcohol, ernstig verwijtbaar handelen, ontslag, promillage, transitievergoeding
oktober 6, 2016

Een pedagogisch medewerker rijdt in een busje (cliënten als passagier) met een hoog promillage alcohol. De kantonrechter weegt af: ‘Vooropgesteld wordt dat werknemer door het rijden…

Lees meer

De carrière mentors van Nationale Vacaturebank

Tags:carrierementor, nationale vacaturebank, persgroep
oktober 4, 2016

De carrière mentors van Nationale Vacaturebank Nationale Vacaturebank (onderdeel van de Persgroep) lanceert het nieuwe platform ‘de Carrière Mentors’. Een service waarbij ervaringsdeskundigen hun kennis…

Lees meer

Loonvordering, wettelijke verhoging toch?

Tags:achterstallig salaris, loonvordering, rente, wettelijke verhoging
september 29, 2016

De wettelijke verhoging, de stok achter de deur om salaris tijdig te voldoen… Onlangs mocht een kantonrechter zich uitlaten over de gevolgen van te late salaris…

Lees meer

Verslaafde werknemer (cocaïne en crack)

Tags:arbeidsongeschikt, ontbinding arbeidsovereenkomst, ontslag, verslaving, ziekte
september 28, 2016

Ontbinding arbeidsovereenkomst van verslaafde werknemer? Werkgever verzoekt de kantonrechter om de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een cocaïne- en crackverslaafde werknemer. De werknemer handelt ernstig…

Lees meer

Ontslag op staande voet in de toekomst… billijke vergoeding?!

Tags:Billijke vergoeding, billijke, ontslag, ontslag op staande voet, op, staande voet
september 27, 2016

Een werkgever geeft een ontslag op staande ‘per morgen’… Een opmerkelijke geval: een werknemer is ‘per morgen’ op staande voet ontslagen, met de mededeling ‘verdere…

Lees meer

Concurrentiebeding bij tijdelijk contract

Tags:arbeidsovereenkomst, bedrijfsbelang, concurrentiebeding, dienstbelang, tijdelijke, zwaarwegend
september 23, 2016

Concurrentiebeding bij tijdelijke arbeidsovereenkomst. Een concurrentie- of relatiebeding bij een tijdelijk contract? Dan moet er sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zijn. De…

Lees meer

Kopiëren 2455 prijscalculaties…

Tags:ernstig, geheimhoudingsbeding, handelen, transitievergoeding, verwijtbaar
september 22, 2016

Kopiëren 2455 calculaties met bedrijfsgevoelige informatie, ernstig verwijtbaar handelen? Het hof stelt vast dat bij werkgever geen duidelijke regels waren met betrekking tot het gebruik van…

Lees meer

Werkgeversaansprakelijkheid…

Tags:Werkgeversaansprakelijkheid, arbeidsongeval, proeftijd ontslag schadevergoeding, zorgplicht
september 17, 2016

Werkgeversaansprakelijkheid (What goes up…) Het Gerechtshof Den Bosch heeft onlangs een werkgever aansprakelijk gehouden voor de gevolgen van een arbeidsongeval, een val uit een vrachtwagen. De…

Lees meer

Opmerkelijk juridisch onvoldragen

Tags:Billijke vergoeding, ontslag
september 15, 2016

Ontslag op ‘opmerkelijk juridisch onvoldragen wijze’ Een kok krijgt het verwijt in ‘verschillende ruimten van het restaurant alcohol te drinken’ tijdens werkuren en zonder toestemming….

Lees meer

Aanzeggen ook opzeggen? Let op (verval)termijnen…

Tags:Aanzeggen, opzeggen, vervaltermijn
september 13, 2016

Aanzeggen… De kantonrechter te Amsterdam oordeelde onlangs over de volgende kwestie. Een werkneemster van een kinderdagverblijf is bij brief van 10 maart 2016 aangezegd dat het dienstverband…

Lees meer

Ideeënreglement…

Tags:Vordering, bonus, werknemer
september 13, 2016

Slim bedacht?! Het Gerechtshof Den Bosch mocht zich onlangs buigen over een bijzondere kwestie. Werknemers sleepten hun werkgever voor de rechter omdat ze een hogere…

Lees meer

Bereikbaarheid MRM

Tags:Skype, Slack, Whatsapp
september 13, 2016

Bereikbaar! Wist u dat MRM Advocatuur ook bereikbaar is op Whatapp? Indien gewenst kunnen cliënten bijvoorbeeld ook communiceren via Skype of Facetime. Bent u overigens bereikbaar…

Lees meer

De proeftijd en het proeftijdontslag.

Tags:Proeftijd, ontslag, proeftijd ontslag schadevergoeding
september 11, 2016

De proeftijd, laat het u smaken… De proeftijd kan tot verassingen leiden. Onlangs boog een kantonrechter zich over een proeftijd-kwestie. Een werknemer vorderde schadevergoeding omdat…

Lees meer