Werkgeversaansprakelijkheid (What goes up…)

Het Gerechtshof Den Bosch heeft onlangs een werkgever aansprakelijk gehouden voor de gevolgen van een arbeidsongeval, een val uit een vrachtwagen. De werkgever heeft haar zorgplicht geschonden, waarom?

‘Waar het om gaat is dat de zorgplicht van Phoenix als werkgever meebracht dat zij haar werknemers zodanig instrueerde dat de collega’s werknemer niet alleen moesten waarschuwen dat zij de laadklep naar beneden gingen brengen, maar ook dat geverifieerd moest worden of werknemer die waarschuwing daadwerkelijk had gehoord. Of werknemer nu stond te bellen of dat hij aan het werk was in de vrachtwagen doet er niet, althans onvoldoende toe.’

Phoenix heeft in haar toelichting gesteld dat werknemer door zijn collega’s meermalen de instructie is gegeven dat hij in de vrachtwagen moest blijven staan en dat hij meerdere keren is gewaarschuwd voor het bewegen van de laadklep. Wanneer werknemer die waarschuwing echter niet heeft gehoord, dan kan die vele malen zijn gegeven, maar dan had dat het ongeval niet voorkomen. Het gaat erom dat Phoenix haar werknemers zodanig had geïnstrueerd dat zij ook moesten controleren of een collega, in dit geval werknemer, deze waarschuwingen had gehoord en begrepen. Phoenix heeft niet gesteld dat die controle heeft plaatsgevonden. Het Hof neemt mede in overweging dat het geen reguliere arbeid betrof.

Heeft u een kwestie met een arbeidsongeval? Neem eens contact op met MRM Advocatuur voor een vrijblijvende afspraak.

Vindplaats uitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2016:4027

 

, , ,