Struikelen, het kan iedereen overkomen. Is een werkgever aansprakelijk?

De kantonrechter Amsterdam heeft zich onlangs gebogen over een dergelijke kwestie. Wat heeft zich afgespeeld?

De werknemer is werkzaam bij een internationaal tentenbouwbedrijf. Op een dag was hij werkzaam vanuit een hoogwerker. Hij gebruikte diverse gereedschappen, waaronder een accuboor. In de hoogwerker was overigens geen opbergruimte voor de gereedschappen. De werknemer legde de gereedschappen na gebruik in de bak van de hoogwerker. Op een gegeven moment is hij op de accuboor gaan staan, waardoor zijn knie is verdraaid.

Inmiddels zijn er 2 operaties geweest en heeft werknemer zijn werkgever aansprakelijk gesteld voor de door hem geleden schade als gevolg van het  ongeval. De werknemer stelt dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden, door na te laten om een eenvoudige en weinig kostbare veiligheidsmaatregelen te treffen waardoor het ongeval voorkomen had kunnen worden, zoals het aanbrengen van een gereedschapsbakje in de bak van de hoogwerker of het ter beschikking stellen van een gereedschapsriem.

Geoordeeld wordt als volgt. Vast staat dat werknemer in de bak van de hoogwerker werkte met verschillende gereedschappen, waaronder de accuboor, die hij nergens anders kwijt kon dan op de grond van de bak als hij ze niet gebruikte. Dat levert een struikelrisico op en in zoverre was de werkplek onvoldoende veilig. De door werkgever gestelde voortdurende aandacht voor orde en netheid op de werkplek, welke aandacht door werknemer op zichzelf niet is betwist, doet er niet aan af dat van een normaal handelende medewerker, die geconcentreerd aan het werk is, niet kan worden verwacht dat hij zich er telkens weer rekenschap van geeft dat er misschien nog een zojuist door hem gebruikt stuk gereedschap op de vloer ligt.

Het betoog van werkgever dat de instructie om de werkplek opgeruimd te houden voldoende soelaas biedt en dat werknemer door de boor te laten “slingeren” het ongeval eigenlijk aan zijn eigen slordigheid te wijten heeft, wordt derhalve niet gevolgd. Daarnaast kan eventuele slordigheid van een werknemer niet gelijk gesteld worden aan opzet of bewuste roekeloosheid, wat een grond had kunnen zijn om geen aansprakelijkheid van de werkgever aan te nemen.

Het ligt op de weg van werkgever om te bepalen wat de meest veilige werkwijze is en haar werknemers niet alleen uit en te na te waarschuwen voor gevaren, maar ook telkens actief te onderzoeken of er niet toch nog andere methoden zijn om de risico’s die in haar branche optreden te verminderen. Door dit na te laten heeft werkgever onvoldoende aan haar zorgplicht ten aanzien van werknemer om een veilige werkplek te waarborgen voldaan.

De werkgever is aansprakelijk voor het bedrijfsongeval…

Arbeidsrechtelijke kwesties? MRM Advocatuur staat werkgevers en werknemers bij. Neem eens contact op voor een vrijblijvende afspraak: info@mrmadvocatuur.nl of bel 030 – 28 19 700

Vindplaats uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2016:8451

, ,