Kopiëren 2455 calculaties met bedrijfsgevoelige informatie, ernstig verwijtbaar handelen?

Het hof stelt vast dat bij werkgever geen duidelijke regels waren met betrekking tot het gebruik van usb-sticks. Werkgever heeft verder niet, althans onvoldoende onderbouwd dat werknemer de geheimhoudingsverplichting opgenomen in artikel 8 van het arbeidsvoorwaardenreglement heeft geschonden of op andere wijze misbruik heeft gemaakt van de informatie die hij op de usb-stick heeft gezet.

Werknemer stelt dat hij in zijn vrije tijd, thuis, bezig is geweest met het maken van analyses voor een marketing- en salesplan. De analyse was erop gericht om een goed beeld te krijgen van de verhoudingen arbeid/materiaal in de kostprijsopbouw per klant, zodat beoordeeld kon worden welke klant een strategisch risico kon vormen gelet op arbeidskosten in lagelonenlanden. De calculaties waren daarbij nodig.

Hof overweegt: Het is weliswaar onvoorzichtig en onverstandig van werknemer geweest om zonder medeweten van werkgever dermate grote hoeveelheden bedrijfsgevoelige informatie op een privé usb-stick te zetten en die thuis, via zijn iMac op zijn iPad zichtbaar te maken, maar dit is – gelet op het hiervoor genoemde verweer van werknemer – onvoldoende voor de conclusie dat hij hierdoor ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Toewijzing aan werknemer van een kleine 90.000 euro (transitievergoeding).

Heeft uw bedrijf een deugdelijk geheimhoudingsbeding? Neem eens vrijblijvend contact op met MRM Advocatuur!

Vindplaats: ECLI:GHSHE:2016:4047

, , , ,